Нийслэлийн шүүх:

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР /2013.04.01-нээс 2013.04.05/

Даваа 2013.04.01


1.Б.Батболд нэхэмжлэлтэй Мон Аналитик ХХК холбогдох 41.384.599 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 08.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

2. Сангийн яам нэхэмжлэлтэй Эрчим Экологи ХХК холбогдох 522.252.362 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

3. “Эф Юу И энд Жи” ХХК нэхэмжлэлтэй “Сөүл Вин” ХХК холбогдох 223.157 ам доллар гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

4. МОНГМ ХХК нэхэмжлэлтэй Лайв энержи ХХК холбогдох Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, зөрчсөн тусгай зөвшөөрлийг цуцлагдахад хүргэсэн буруутай үйл ажиллагаа явуулсан болохыг тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 09.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

5. Э.Дэлгэрмаа нэхэмжлэлтэй Г.Сүрэнжав холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 10.00цагт

ШҮҮГЧ Т.Туяа

6. А.Ганболд нэхэмжлэлтэй Кредит банк холбогдох Гэм хорын хохирол 334.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул+

7. Д.Халиун нэхэмжлэлтэй Автобус 3 ХХК холбогдох Ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд+

8. Г.Доржсүрэн нэхэмжлэлтэй “Транскапитал” ББСБ холбогдох 35520000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг+

9. Г.Эрхэмбаяр нэхэмжлэлтэй БСШУЯ холбогдох Ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 14.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

10. Б.Наранбаатар нэхэмжлэлтэй Б.Бадамханд холбогдох 505600 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул+

 

Мягмар 2013.04.02

 

1. Б.Чандаг нэхэмжлэлтэй МТ Чингэлтэй ХХК холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

2. Улаан Оргил ХХК нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг сэргээлгэх тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд

3. Б.Баясгалан нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

4. Ш.Сүхбаатар нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 09.30 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

5. Наран талст ХХК нэхэмжлэлтэй Солонгон энд майк ХХК холбогдох 34.744.912 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

6. Ш.Хандаа нэхэмжлэлтэй З.Өлзийбат холбогдох Газар чөлөөлүүлэх тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ Т.Туяа

7. Моннис интернэшнл ХХК нэхэмжлэлтэй Алтайн хүдэр ХХК холбогдох 1.992.595.215 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

8. Б.Булганчимэг, Ч.Энхтайван нэхэмжлэлтэй Хас банк холбогдох Ажилгүй байсан хугацааны цалинтай тэнцэх хэмжээний олговор гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

9. Хак кредит ББНБ нэхэмжлэлтэй Л.Мандахсүрэн холбогдох 10.000 ам доллар гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

10. Анод банкны эрх хүлээн авагч нэхэмжлэлтэй холбогдох Ч.Төгс-эрдэнйиг эрэн сурвалжлуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

11. Анод банкны эрх хүлээн авагч нэхэмжлэлтэй холбогдох Б.Мөнхзаяаг эрэн сурвалжлуулах тухай, иргэний хэргийг 11.30 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

12. Б.Лхагвасүрэн нэхэмжлэлтэй холбогдох С.Сэлэнгэ, М.Сүхээ нарыг эрэн сурвалжлуулах тухай, иргэний хэргийг 11.45 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

13. Б.Наранцогт нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 13.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

14. Ш.Самбуу нэхэмжлэлтэй М.Бат-Өлзий холбогдох Гэм хорын хохиролд 777.600 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг+

15. М.Цэцэгмаа нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох 21.200.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

16. Ш.Баттулга нэхэмжлэлтэй холбогдох Ажилласан байдлаа тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

17. Эйшнтерра ХХК нэхэмжлэлтэй Хас лизинг ХХК холбогдох 87.116.300 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

18. Номаринг корпораци ХХК нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох 196.532.250 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 16.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

 

Лхагва 2013.04.03


1. Сэрвэй Айрбэг ХХК нэхэмжлэлтэй Этернопикко ХХК холбогдох 284.029.850 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 08.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

2. Ү.Байгал нэхэмжлэлтэй МУБИС холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 08.00 цагт

ШҮҮГЧ С.Олзод

3. Сэлэнгэ АЗЗА ХК нэхэмжлэлтэй Рэдхил Монголиа ХХК холбогдох Гэрээний үүрэг 361.047.018 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 08.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Буд

4. П.Буян-Эрдэнэ нэхэмжлэлтэй Өглөөний сонин холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 08.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд

5. Петрожамп ХХК нэхэмжлэлтэй Ноён шашир ХХК холбогдох 93.525.510 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

6. Э.Лхагвасүрэн нэхэмжлэлтэй Кредит банк холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

7. Б.Энхжаргал нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Албадан дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

8. Д.Энхтуяа нэхэмжлэлтэй Энх сүндэр өрхийн эмнэлэг холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгож ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 09.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

9. Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк нэхэмжлэлтэй Интернэт цахим тоглоом эрхлэгчдийн холбоо ТББ холбогдох Түрээсийн байр чөлөөлүүлэх тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

10. Ж.Батсүрэн нэхэмжлэлтэй БХЗХТБАА холбогдох Шийдвэрийн дагуу төлбөр барагдуулсныг тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

11. Х.Баасанжаргал нэхэмжлэлтэй Монэнко холбогдох 1,339,396 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ Т.Туяа

12. Н.Ганзориг нэхэмжлэлтэй Ж.Болдбаатар холбогдох 500.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

13. Д.Отгонбилэг нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

14. П.Цэнд-Аюуш нэхэмжлэлтэй холбогдох Ажилласан жил тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 11.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Буд

15. Голомт банк нэхэмжлэлтэй МедБенефит ХХК, Ж.Эрдэнэчимэг холбогдох 12.531.276 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

16. Сүхбаатар Тохижилт ХХК нэхэмжлэлтэй СБД-ийн Тамгын газар, Сүхбаатар Дэвши ОНӨААТҮГ холбогдох 71.044.513 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

17. Капитал банк нэхэмжлэлтэй П.Дэлгэрмаа холбогдох 23.557.183 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Олзод

18. Монголиан Стар Мелшерс ХХК нэхэмжлэлтэй Сөүлвин констракшн ХХК холбогдох Арбитрын хэлэлцээр байгуулагдаагүй болохыг тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Буд

19. Ланге Хрст Бернд нэхэмжлэлтэй З.Туяацэцэг холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд

20. Ж.Өнөрмаа нэхэмжлэлтэй Г.Ганболд холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

21. Б.Туул нэхэмжлэлтэй Эм Пи Ди Си ХХК холбогдох Гэрээний дагуу төлбөрөө бүрэн төлсөн болохоо тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

22. Р.Цэвээн нэхэмжлэлтэй Б.Галбадрах холбогдох 3.000.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

 

Пүрэв 2013.04.04


1. Ус сувгийн удирдах газар нэхэмжлэлтэй Бага тойруу 64 СӨХ холбогдох 5464278 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 09.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

2. С.Жанцан нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

3. Цэцэн Дүнгээ ХХК нэхэмжлэлтэй УБЕГ холбогдох Гэрчилгээ гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ С.Олзод

4. С.Сарантуяа нэхэмжлэлтэй Монэнко ХХК холбогдох 1.300.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

5. А.Хишгээ нэхэмжлэлтэй холбогдох Хөдөлмөрийн дэвтэрийн эзэмшигч болохыг тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд

6. Д.Бямбацогт нэхэмжлэлтэй Тэнгэр даатгал ХХК холбогдох 40.000.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

7. С.Пүрэвдорж нэхэмжлэлтэй холбогдох Ажилласан жил тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 10.30 цагт

ШҮҮГЧ С.Базарханд

8. Т.Агиймаа нэхэмжлэлтэй Х.Пүрэвтогтох холбогдох Хүүхдийн асрамж өөрчлүүлэх тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ Ө.Уянга

9. А.Наран нэхэмжлэлтэй Н.Гаамаа холбогдох 2571380 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа+

10. А.Хишигжаргал нэхэмжлэлтэй Гранд Ньюс ХХК холбогдох Нэр төр сэргээлгэх, сэтгэл санааны хохоирол 100.000.000 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан+

11. Ялгуун прогресс ХХК нэхэмжлэлтэй Золбоо инвест ХХК,С.Болд холбогдох Өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

 

Баасан 2013.04.05

 

1. П.Алтансүх нэхэмжлэлтэй Р.Саруул холбогдох 60.055.950 төгрөг гаргуулах тухай, иргэний хэргийг 08.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

2. Насны зам ХХК нэхэмжлэлтэй Зам тээврийн яам холбогдох Гэрээ цуцалсан шийдвэрийг хүчингүйд тооцуулах тухай, иргэний хэргийг 09.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

3. С.Мөнхтуяа нэхэмжлэлтэй Конвер ББН, Энхийн санаа ББН холбогдох ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 10.00 цагт

ШҮҮГЧ А.Мөнхзул

4. А.Нямбазар нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Гадаадад зорчих эрх сэргээлгэх тухай, иргэний хэргийг 10.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

5. Б.Булган нэхэмжлэлтэй НШГА холбогдох Дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 11.00 цагт

ШҮҮГЧ В.Жавхлан

6. П.Төмөрбаатар нэхэмжлэлтэй Б.Сүрэнжав холбогдох Хашаа байшингийн өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 13.00 цагт

ШҮҮГЧ Э.Золзаяа

7. А.Чимгээ нэхэмжлэлтэй А.Оюунчимэг холбогдох Гэрээслэлийг хүчингүй болгуулах тухай, иргэний хэргийг 13.30 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

8. Х.Номинцэцэг нэхэмжлэлтэй Б.Энхбаяр холбогдох 2008.07.14-ны гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулж, Н.Хүрэлбаатарын өв залгамжлагч мөн болохыг тогтоолгох тухай, иргэний хэргийг 15.00 цагт

ШҮҮГЧ Б.Сайханцэцэг

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ШҮҮХ

 
Шийдвэр, шийтгэх тогтоол
Шүүх, шүүхийн байгууллагатай холбоотой мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр234
mod_vvisit_counterӨчигдөр250
mod_vvisit_counterЭнэ долоо хоног814
mod_vvisit_counterӨмнөх долоо хоног890
mod_vvisit_counterЭнэ сар2841
mod_vvisit_counterӨмнөх сар4685
mod_vvisit_counterНийт501552
Одоогоор манай сайтад
Манайд 7 зочид онлайн